Velký životní mezník

Odchod do důchodu závisí na mnoha faktorech jako například počet odpracovaných let, počet dětí. Je to velký životní mezník v životě každého člověka a každý člověk k tomuto životnímu mezníku přistupuje zcela odlišně. Někdo se na tento okamžik těší a někdo se toho naopak velmi obává a plánuje si, že i na penzi bude pokračovat v práci.

Změna, na kterou se můžete připravit

Odchod do důchodu znamená velikou změnu. Můžete dohledat tabulky, s jejichž pomocí přesně vypočítáte, kdy Vás tento okamžik čeká. Můžete si plánovat, jak budete organizovat další čas až budete mít více času a získáte větší časovou flexibilitu. Plánované změny jsou dobré změny, protože se na ně můžete připravit.