Kanalizační přípojka

Je třeba, aby kanalizační přípojka byla vždy v perfektním a bezvadném stavu. Vy, jako majitel, musíte proto provádět její kontroly, revize, čištění a v neposlední řadě i třeba nákladnější opravy.

Kanalizační přípojka slouží k odvádění odpadních vod z příslušného objektu, pro nějž byla zbudována. Jedná se v podstatě o soubor trubek a potrubí, které přesně popisuje zákon. Stejně jako u vodovodní přípojky musí být zbudována revizní šachta i u kanalizační přípojka.

Chtějte náš specializovaný projekční tým!

Nabízíme vám projekci i výstavbu kanalizačních přípojek včetně jejich kontrol a revizí i následných oprav. Obrátit se na nás můžete i v případě problémů s ucpanou kanalizací, provádíme její čištění.